Drg8uqohsu2mlz10efnb

JAK SE PŘIPRAVOVAT NA BUDOUCNOST?

Záznam webináře pro rodiče k výběru střední nebo vysoké školy

   Spustit úvodní video

Výběr střední školy a povolání je příležitostí pro rodiče a teenagery v komunikaci se naladit na stejnou vlnu. I když to na první pohled tak nevypadá, není pravda, že dospívající děti nás nepotřebují. Pouze si často neuvědomujeme, že mezi naší první volbou a jejich současným výběrem uběhlo 20 let, a tudíž naše rady a vlastní pracovní zkušenosti nemusí být vůbec aktuální. Jak poradit jim dobře? Jak postupovat, aby naši podporu přijali a vyvarovali se zbrklých rozhodnutí? Jak podpořit jejich první sebevědomý krok do dospělého života?

V tomto záznamu webináře v délce 99 minut ze 7. prosince 2017 se dozvíte:

1. Jak se připravovat na budoucnost?

Trendy, které ovlivní každý obor (ve světě a v zahraničí). Seznámím Vás s výstupy konferencí o technickém vzdělání mládeže v ČR a mezinárodní konference Kariérové poradenství v měnícím se světě. Proč až 65 % současných absolventů škol se bude muset rekvalifikovat. Jakou roli hrají aktuální trendy ve výběru budoucího povolání?

2. Od volby povolání k seberealizaci

Proč školní metoda profesní orientace nedává správné výsledky. Podle čeho vybírat střední školu? Jak postupovat, když střední škola nevyhovuje? Jak pomoci s výběrem vysoké školy? Volba povolání jako nástroj směřování a formování osobnosti mladého člověka. Od volby povolání k celoživotnímu řízení vlastní kariérní cesty.

3. Princip několika kariér za život

Jak se připravovat na častou změnu pracovního trhu? Stačí jedna škola? Jak podpořit rozvoj adaptability (pružnosti) a samostatného a uvážlivého rozhodování již na základní škole? Dopady kariérních rozhodnutí na životní úroveň člověka.


K VIDEU NAVÍC ZÍSKÁTE 3 BONUSY


1. Jednoduchý postup s 2 cvičeními a pracovními listy, díky kterému dokážete hravým způsobem pomoci Vašemu teenagerovi naladit se na řešení seriózní otázky výběru střední školy nebo studijního oboru, zorientovat se ve vlastních schopnostech a zájmech a také v profesích a oborech.

2. Když se naladíte na správnou vlnu, můžete pokračovat v důsledném zkoumání oborů s našim e-bookem "Jak si vybrat povolání, když zatím nevíš kam jít".

3. V tomto procesu je velmi důležitá správná podpora rodičů. S tím Vám pomůže druhý e-book "Jak podpořit teenagera ve volbě povolání".

Webinář v délce 99 minut včetně 3 bonusů

si můžete pořídit

jen za 785 Kč

Cena je uvedena vč. 21 % DPH (ČR), pokud se registrujete z jiného státu, aktuální sazba DPH pro Vaši zemi bude uplatněna automaticky. Pokud je u kurzu uvedena sleva, bude odečtena při registraci automaticky, anebo budete moci zadat číslo bonusového kupónu (slevy se nesčítají). V současné době kurz je možné uhradit platební kartou.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ


Skoro polovina všech absolventů středních a vysokých škol ČR si nenachází práci v oboru, který vystudovali. Loňský průzkum spokojenosti se zvoleným oborem, který prováděla švédská společnost Universum mezi téměř 15 000 studenty českých vysokých škol, ukázal, že 57 % studentů není spokojeno s vybraným oborem. Častou příčinou chybné volby bývá nedostatek času věnovaného volbě, slabý systém kariérového poradenství na školách, chybné vyhodnocení informací z trhu práce, stereotypní pohled na obor nebo profese.

Určitě nám dáte za pravdu, že studium oboru, který v profesním životě vám k bude k ničemu, v současné rychle se měnící době je velkou ztrátou času. Od profesního vzdělání očekáváme, že dobře připraví k pracovnímu uplatnění. Práce v životě člověka hraje důležitou roli, proto je důležité volbě povolání věnovat mnohem více pozornosti.

Začněte hned!"Chtěla jsem Vám poděkovat za profesionální přístup na víkendovém kurzu. Dcera byla nadšená, cítila podporu vás všech. Měla jsem pocit, že vyšla ven z kurzu jako sebevědomá dívka.Věřím, že jí ta cvičení budou ku prospěchu :) Také si pochvalovala i práci ve skupině, obvykle před chlapci má tendenci se moc neprojevovat, ale Vám se to zřejmě nějak povedlo, protože jsem si všimla ten večer kromě nadšení i smutku. Tea si absolutně samostatně vytvořila plán kroků, které potřebuje podniknout k výběru a je si jistá vlastní volbou. Uvědomila jsem si, že teď mám dokonce klidnější spánek."

- Tea, 15 let, absolvovala program #VOLBA, komentář maminky

"Chtěl bych Vám poděkovat za kurz. Včera jsem se ptal syna jak je spokojený a jestli to z jeho pohledu stálo za to.Řekl mi že to bylo dobré, a že byl rád, že si kurz prošel. Přeji mnoho úspěchu ve vaší práci"

- Vítek, 15 let, absolvoval program #VOLBA, komentář táty, Michal Navrátil, majitel firmy Picas

Váš instruktor


Katerina Malkova
Katerina Malkova

20 let jsem se věnovala podnikání rodinných firem jako profesionální manažer. Jako konzultant a mentor jsem nahlížela pod pokličku rodinných vazeb a viděla souvislosti mezi úspěšností podniku, schopností vést a motivovat lidi a vzorci a modely, které mnozí majitelé a jednatelé a také jejich zaměstnanci nesou právě z období dospívání. Velmi často se v malých firmách kopírují rodinné modely, najdete v nich různé archetypy "rodičů", "rebelujících teenagerů" nebo například "nesamostatných dětí". Rodinnými systémy z hlediska psychologie jsem se začala zabývat před 10 lety, kdy jsem se po 13 letech manželství rozvedla a můj starší (tehdy ještě jediný) syn zůstal ve střídavé péči.Principy komunikace a znalosti, které předávám v tomto kurzu, jsem získávala díky tomu, že jsem sama hledala odpovědi na běžné otázky, které řeší rodiče mnoha teenagerů - jak s ním mluvit, jak docílit toho, aby slyšel, jak předejít různým rizikovým situacím, jak nastavit hranice, ale nestát se diktátorem a spoustu dalších "jak".Starší syn, který mne dnes objeme a poděkuje za to, že ho podporuji, mi tím říká, že tento přístup funguje.

Vítejte!

Kateřina Málková

zakladatelka Smart Course ČR, kariérový kouč a trenér

máma 2 kluků, 12 let a 5 let


Často kladené otázky


Kdy tento kurz začíná a končí?
Kurz začíná hned, jakmile ho spustíte a nekončí nikdy! Záznam kurzu máte k dispozici, dokud bude pro Vás aktuální. Kurz je plně samoobslužný. Můžete jim procházet ve svém vlastním tempu, vracet se k jednotlivým přednáškám a cvičením, opakovat je, pokud sami se nerozhodnete, že už víte vše, co potřebujete.
Jak dlouho budu mít přístup k tomuto kurzu?
Tento kurz máte k dispozici, pokud je pro Vás aktuální. V průběhu let může dojít k jeho aktualizaci, některé informace obsažené v tomto kurzu mohou zastarat, Vy můžete zrušit účast na této vzdělávací platformě, ale v zásadě jen Vy sami určíte, kdy už ho nebudete potřebovat.