Qpaci4vwqcuxhso72xig

RODIČ JAKO KOUČ

Jak naladit respektující komunikaci s Vašim teenagerem. Online kurz pro rodiče.

   Spustit úvodní video Přihlaste se do kurzu

Jestli se Vám zdá, že ztrácíte kontakt se svým teenagerem, pojďte se na chvíli zastavit. Určitě se potřebujete nadechnout a také si říci "Ne, se mnou je všechno v pořádku, pouze prozatím nevím, jak postupovat dál".

Co v rodině může napáchat taková puberta? Někdy se zdá, že je jednodušší nechat jej být, nerýpat do něj, neptat se na nic, zavřít dveře do pokoje a jen se tiše odstranit a doufat, že to nějak "přejde samo", hormony se uklidní.

Nejistota, vztek, zoufalství, zklamání. Tyto emoce alespoň občas pociťuje mnoho rodičů teenagerů, kteří si zároveň kladou otázku: "Kam se poděl ten hodný milý kluk? anebo ta starostlivá a citlivá holka?" A už vůbec není jasné kdo koho vychovává.

Je vůbec možné vychovávat teenagera?

Výchova předpokládá tři způsoby vzájemného působení: výuku, vedení a komunikaci. V prvních 10 letech života dítěte rodič většinou hraje roli Učitele a Manažera, v období dospívání na řadu přichází Komunikace, ale jaksi ze zvyku v komunikaci s dospívajícím potomkem stále používáme metody Učitele a Manažera.

"Ukliď si v pokoji! Vypadá to tady jako ve chlévě!"

"Jak to šlo ve škole? "To jsem ti říkal(a), že se máš učit!"

"Okamžitě vypni ten počítač a začni se připravovat!"

"Prosím, je to pro tebe tak těžké? Už nevím, jak tě o to mám požádat. Pracuji jako kůň, abych vás tady uživil(a), a tebe obtěžuje i taková maličkost..."

"Co sis to o sobě myslela, když...?"

"Až budeš vědět o čem mluvíš, pak budeš mít svůj názor!"

"Herečkou nebudeš v žádném případě!"

Určitě sami víte, že pokyny, nátlaky a zákazy na teenagera nefungují. Můžete je opakovat neustále dokola, můžete zakazovat a tlačit, ale ve své komunikaci se neposunete ani o píď dál. Je to strašně vysilující a konfliktní situace to stejně nevyřeší.

Období dospívání je jedním z nejdůležitějších období v životě člověka, kdy se utváří schopnost vědomého řízení vlastního chování, kdy se utváří osobnost mladého člověka, otevírají se zdroje, ze kterých bude čerpat ve svém budoucím životě. Proto hlavní pozornost teenagera je směřována k vrstevníkům. Pro období dospívání je klíčové utváření morálních hodnot, představ o sobě, o smyslu života, zdravého sebehodnocení. Do vztahů s okolím teenager promítá nové modely chování, takové modely, které fungují mezi dospělými, které sám bude používat v dospělém životě. To dává impuls novým úkolům a motivům pro budoucí profesní činnost a celkově způsob života, který si nakonec zvolí.

Změny v osobnosti teenagera mohou přicházet skokově, anebo probíhat hladce a postupně. Průběh dospívání ovlivní to, s jakými hodnotami a návyky vstoupí váš teenager do dospělého života, zda z něj bude sebevědomá a vyrovnaná osobnost, nebo člověk s naučenou bezmocností, zda bude pařit k "šedému průměru", anebo bude žít šťastný a naplněný život. Toto v plné míře záleží na nás, rodičích a na stylu naší komunikace v období dospívání, na tom, jak nahlížíme na svého teenagera, jakým ho vidíme.


Abyste dokázali v komunikaci změnit to, co evidentně nevyhovuje a neprospívá ani Vám, ani Vašemu potomku, abyste mu poskytly tu nejlepší podporu, potřebujete se stát Rodičem - Koučem. A pokud teď nevíte, co to znamená a co je potřeba pro to udělat, tento kurz odpoví na všechny tyto otázky.

Existuje pravidlo 10 000 hodin, které říká, že člověk se stává profesionálem v tom co dělá právě po uplynutí této doby. Jen pro představu, v profesním životě to odpovídá praxi 3,5 let. Období dospívání trvá 10 až 15 let, rodičovství - celý život. Stoji za to investovat 11 týdnů a získat návyky respektující komunikace, které prohloubí Váš vztah s Vašimi dospívajícími a v budoucnu dospělými dětmi.


CO SE V KURZU DOZVÍTE?


 • Jak zlepšit vzájemné pochopení v rodině a vyřešit konflikty s dospívajícím teenagerem.
 • Jak se naučit domlouvat se s teenagerem s ohledem na jeho a Vaše zájmy.
 • Jak poskytovat podporu pro jeho produktivní a pozitivní dospívání a vstup do dospělého života.
 • Jak se vyhnout krajnostem a rizikovým situacím v chování teenagera.
 • Jak v něm vychovávat zodpovědnost za vlastní činy a rozhodnutí.
 • Jakou roli rodiče hrát, abyste měli jistotu, že postupujete správně, a prožili období dospívání svého potomka s nadhledem.
 • Jak pěstovat vztah založený na důvěře a vzájemném respektu.
 • Jak se vypořádat s vlastními pochybnostmi a obavami o budoucnost svého teenagera.

CO VÁS ČEKÁ UVNITŘ KURZU?


 • 6 hodin strukturovaných v 19 video lekcích, každá lekce v délce 10 až 30 minut
 • 11 týdnů studia v optimálním tempu pro trvalé výsledky
 • 27 pečlivě připravených cvičení, která slouží k tomu, abyste každý krok a princip zažili a našli pro sebe ten nejlepší způsob použití ve Vaší rodině
 • 30 stránkový e-book "Jak podpořit teenagera ve volbě povolání" a další přílohy
 • 60 minut bonusových audio nahrávek na téma výběru budoucího povolání
 • seznam několika knih, které doporučuji přečíst (nemusíte všechny, vyberte si jednu knihu, která Vás osloví nejvíc)
 • plánovací kalendář s doporučeným harmonogramem lekcí, který je navržen tak, abyste našli čas na kurz i při vysokém pracovním vytížení
 • budete mít možnost sdílet své zkušenosti a ptát se přímo u každé lekce neomezeně
 • celý kurz absolvujete v pohodlí domova v čase, který Vám nejvíc vyhovuje
 • pro poslech v autě nebo ve smartphonu všechny lekce jsou ke stažení v MP3

PROČ SE STÁT RODIČEM - KOUČEM?


Dospívání není obdobím vzdoru nebo nezralosti , je to doba intenzivního emočního prožívání, hledání svého unikátního místa ve společnosti, tvůrčího sebevyjádření. Je to neustálá potřeba zjišťovat, co je po člověka nejlepší, čeho jsme schopní jako osobnosti dosáhnout. Teenager už není dítě, ale také ještě není dospělý. Proto toto období vyžaduje od rodiče jiný přístup, než na který byl doposud zvyklý. Právě snaha používat stejné metody velmi často vede k různým konfliktům a nepochopení.

Přístup rodič – kouč Vám dává možnost podporovat svého teenagera a dovolit mu projevit svůj názor a zkoušet hranice vnějšího světa, zároveň stanovovat určitá pravidla a dodržovat bezpečnostní opatření. Jen tak pomůžete svému teenagerovi vytvořit vnitřní prostor, ve kterém bude schopný si uvědomovat své pocity, činit samostatná rozhodnutí a brát na sebe zodpovědnost, vytvoříte bezpečné zázemí a dobrý startovací základ pro vykročení do dospělosti: sebevědomé, úspěšné a spokojené.

Rodič - kouč vytváří podmínky pro pozitivní dospění svého dítěte a zároveň pro vlastní osobnostní rozvoj. Tento systém vědomého rodičovství přináší pochopení, že každý člověk má svůj systém hodnot a svobodu volby. Osobní svoboda spočívá v uvědomělém pohledu na svět a schopnosti vybírat vědomě, převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. To je největší dar, který může rodič dát svému dítěti.

Kolik kurz stojí?


Cena kurzu je 3.490 Kč

Cena je uvedena vč. 21 % DPH (ČR), pokud se registrujete z jiného státu, aktuální sazba DPH pro Vaši zemi bude uplatněna automaticky. Na této platformě kurz je možné uhradit pouze platební kartou. Pro jiné způsoby platby podívejte se prosím na často kladené otázky.

Pusťte si první 3 lekce zdarma

PROČ SE PŘIHLÁSIT DO KURZU?


Kromě toho, že období dospívání je posledním obdobím, kdy ještě můžete ovlivnit to, jaké hodnoty Váš dospívající potomek převezme do svého dospělého života, je to období, kdy se Vy sami můžete začít si více vážit sebe sama.

V tomto kurzu "Rodič jako Kouč" získáte návyky RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE, která obohatí a ve mnoha případech zjednoduší Váš každodenní život. To posílí Váš vlastní pocit sebehodnoty, pomůže Vám jednat z pozice vnitřního klidu a nenechat se vyvést z rovnováhy v pracovním prostředí, životním partnerem, jinými lidmi, nečekanými situacemi a samozřejmě v komunikaci s Vašim teenagerem.

Cílem kurzu je, aby se Vám podařilo postupně krok za krokem naplnit manifest teenagera, kterým začíná kniha Diany Sterling "Rodič jako Kouč":

„Milý rodiči (mámo, nebo táto).
Pokud mne respektuješ, pak vím, že mne slyšíš. Pocítím to.
Pokud ty mne slyšíš, budu cítit, že mi rozumíš.
Pokud mi rozumíš, mám pro tebe hodnotu.
Pokud si mne vážíš a uznáváš mne jako osobnost, budu cítit tvoji podporu.
Pokud ty, můj rodič mne podporuješ, když zkouším něco pro mne nového,
začnu být zodpovědným.
Když se stávám zodpovědným, začínám pracovat na vlastní nezávislosti.
Když se stanu nezávislým, dokážu milovat tebe a vážit si tě celý svůj život.“

Tvůj teenager

Začněte hned!Váš instruktor


Katerina Malkova
Katerina Malkova

Myšlenka založit Smart Course v ČR, školu kariérového poradenství pro teenagery podle úspěšného mezinárodního koncpetu, ke mně přišla ve chvíli, kdy můj tehdy ještě 10lety syn na začátku 2. stupně základní školy po seznamovacích hodinách položil otázku, která mi vyrazila dech: "Mami, proč paní učitelka nám říkala, že příští rok s tebou přestanu mluvit?" V mé hlavě a duši se zapnul alarm: "Co mám dělat, aby k tomu nedošlo? To přece nemusí být pravda."

Najednou mi došlo, že paní učitelka měla na mysli pubertu. "Teenager! Můj syn je skoro teenager! Co teď?" Každá rodina prožívá toto období jinak, ale slovo "teenager" se zaručeně asociuje s "náladový", "hormony", "nech mne být", pokud tuto řádu budete doplňovat, určitě se nespletete. O co více času tráví s kamarády a na internetu, o to méně ho dokážeme kontrolovat, abychom případně ochránili proti neuvážlivým rozhodnutím, poradili v případě potřeby. Není to totiž problém tzv. "problémových" rodin.

V pubertě se dětem začíná postupně otevírat vnitřní a vnější světy, ve kterých se potřebují vyznat, potřebují pochopit, kdo jsou, o jaké silné stránky se mohou opřít, potřebují se naučit dívat se do budoucnosti s optimismem a jistotou. Často je to složité. Jen se zkuste na tento svět podívat očima teenagera, který je permanentně pod tlakem: online světa, apokalyptických filmů a knih, cizích příběhů o úspěchu, stupňujících se požadavků školy a zneklidňující vnitřní otázky: "Co se to se mnou děje?" A pak v tomto víru emocí, prvních zamilovaností, hormonálních výkyvů a neuvěřitelné práce mozku si musíte vybrat povolání, na kterém záleží celý váš život. A rozkaz přece zněl jasně: "Nezklamat!"

Jak jsem byla zvyklá za 20 let podnikání, vyhrnula jsem si pomyslné rukávy a začala hledat řešení. První vlaštovkou byly jedinečné podporující programy volby povolání Smart Course pro teenagery od 13 do 18 let, které je učí samostatnému a zodpovědnému rozhodování. Po 2 dnech tréninku vaše dítě neuvěřitelně dospěje, ale... Pochopila jsem, že to je jen vrcholek ledovce. Rodiče by rádi přihlásili na kurz svého teenagera, ale naráží na odpor: "Nech mne být! Nikam nejdu!" A víte proč? Protože přesto, že v 9. třídě většina vůbec netuší, kterou školu si vybrat a jak vybírat (jejich vlastní slova), blbě vychovaní systémem "máš problém - běž ke školnímu psychologovi", na kurz nepůjdou - nejsou přece "vadní" a nenechají si do toho kecat.

Zůstaly nezodpovězené otázky: "A co rodiče? Kdo podpoří rodiče? Jak pochopí, co se ve skutečnosti děje? Existují efektivní cesty výchovy? Jak se tolik nestresovat a naladit důvěrnou a respektující komunikaci s teenagerem?"

Jsou to přesně ty otázky, odpovědi na které jsem původně hledala pro sebe a svého syna. Za poslední rok jsem o výchově teenagerů, o jejich rozvoji, o volbě povolání, o vývoji mozku, o komunikaci v rodině, o motivaci a uvědomělém rozhodování, o štěstí v práci přečetla více než 60 knih! A jaký je výsledek?

Dnes jsem mnohem pozornější vůči náladám a názorům svého dvanáctiletého syna, daří se mi nenechat se stáhnout k reaktivním reakcím, být trpělivější, hasit konflikty mezi třemi chlapy, které mám v domácnosti, v jejich zárodku, respektovat jejich osobnost a citlivě podporovat na cestě hledání své vlastní identity. Dá to práci, ale stojí to za to, protože postupné posouvání hranic odpovědnosti otevírá prostor pro můj vlastní rozvoj, pro jiné role, které hraji ve svém životě.

Za tento rok se mých ("offline") kurzů zúčastnilo 65 teenagerů. Pravidelného online vzdělávání se účastní téměř 300 rodičů. Pevně věřím, že i Vy v této online škole najdete jasné návody a podporu, jak být dobrým rodičem teenagera a přitom se nezbláznit ;-)

Vítejte!

Kateřina Málková

zakladatelka Smart Course ČR, kariérový kouč a trenér

máma 2 kluků, 12 let (hyperaktivita) a 5 let


"Přístup "Rodič jako kouč" je určen pro všechny. Není to vznešená, drahá nebo komplikovaná metodologie. Respektování jiných lidí a aktivní naslouchání doopravdy posiluje sebevědomí, zdravé sebehodnocení a zlepšuje komunikaci. A to umožňuje lidem spojit se se svým vyšším já. Dnes stojíme na křižovatce. Mladí lidé nejsou lídry budoucnosti. Oni jsou lídry současnosti. Mají větší ekonomickou sílu, větší vliv a větší potenciál než kterákoli předchozí generace. Oni vědí, jak používat technologie 21. století k tomu, aby se věcí řešily. My je můžeme podpořit v tom, aby svůj silný hlas používali pro dobro, nikoli k destrukci".

- Diana Sterling , autorka přístupu Parents as Coach Approach, Parenting 2.0., uznávaný kouč s mezinárodní certifikací ICF a 35 letou praxí práce s teenagery a jejich rodiči

"Projekt Rodič jako kouč má mou plnou podporu. Vnímám jako velmi cenné uvědomění každého rodiče, které směřuje k němu samotnému. Uvědomění o tom, ze nejvíce mohu svému dítěti pomoci, když pomůžu sám sobě. Když si jako rodič uvědomím, kde jsou má omezení, která mě v životě blokují. Jedině tak mohu nastartovat zdravou komunikaci se svým dítětem podporovanou důvěrou a respektem k dítěti.

Sama jsem matkou dvou synů a z mých zkušenosti mohu toto jen potvrdit. Jedním z mých nejsilnějších uvědomění se starším synem bylo, když jsem já sama překonala před lety svou nejistotu a strachy z profesní změny a udělala ten rozhodný krok, začalo se synovi dařit a v tom co ho bavilo najednou vystartoval jak raketa. Jakoby zcela přirozeně se zvýšila jeho jistota v rozhodnutích a začaly přicházet do života příležitosti, díky kterým se jeho praní začala realizovat."

- Jindřiška Chaloupková, osobní koučka, http://jchaloupkova.cz/

Často kladené otázky


Kdy tento kurz začíná a končí?
Kurz začíná hned, jakmile ho spustíte a nekončí nikdy! Záznam kurzu máte k dispozici, dokud bude pro Vás aktuální. Kurz je plně samoobslužný. Můžete jim procházet ve svém vlastním tempu, vracet se k jednotlivým přednáškám a cvičením, opakovat je, pokud sami se nerozhodnete, že už víte vše, co potřebujete.
Jak dlouho budu mít přístup k tomuto kurzu?
Do konce života:-) Tento kurz máte k dispozici, pokud je pro Vás aktuální. V průběhu let může dojít k jeho aktualizaci, některé informace obsažené v tomto kurzu mohou zastarat, Vy můžete zrušit účat na této vzdělávací platformě, ale v zásadě jen Vy sami určíte, kdy už ho nebudete potřebovat.
Co když nebudu s kurzem spokojen(á)?
Našim cílem není vytvářet kurzy, které nepřinesou žádný užitek! Ale pokud kurz nesplní Vaše očekávání, napište nám v době 30 dnů od jeho spuštění a dohodneme se na refundaci. Je důležité mít na paměti, že výsledků můžete dosáhnout jen pokud budete realizovat v praxi kroky a principy, které v kurzu nabízíme. Samotný kurz Váš život nezmění. Ke změnám může dojít, pokud podniknete aktivní kroky. Také je velmi důležité komunikovat - nebojte se zeptat lektora na cokoli, co v průběhu kurzu budete potřebovat vědět, nebo upřesnit. Je také důležité vědět, že kurz nenahrazuje odborné poradenství v oblasti výchovných nebo studijních problémů. Může ovšem sloužit jako dobrý podpůrný prostředek - podpoří Vás, abyste Vy mohli podpořit svoje dítě.
Jak lze uhradit kurz?
Kurz je možné uhradit pouze platební kartou. U platební karty je potřeba, aby byly povoleny platby na internetu. Pokud byste si chtěli kurz pořídit, ale platba kartou Vám nevyhovuje, vyplňte registraci na mých webových stránkách https://www.smart-course.cz/rodic-jako-kouc-registrace . Obratem Vám přijde faktura, po její uhrazení Vám bude kurz aktivován. Všechny pokyny a informace obdržíte e-mailem (pro jistotu zkontrolujte složky "Hromadné" a "Promo").